Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparat hos oss. Dessa finner du nedan.

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparat hos oss. Men en del rättigheter är undantagna för det journalistiska ändamålet. Uppgifter som används för journalistiska ändamål utgör ett undantag i Dataskyddslagstiftningen. Det innebär bland annat att våra journalister utan restriktioner kan spara och behandla kontaktuppgifter, källor och annan information som de har direkt användning av i sin journalistiska verksamhet. Detta gäller endast journalistisk verksamhet, inte kundregister, prenumerationer eller liknande. Dina rättigheter kan du läsa mer om nedan:

Få tillgång till dina personuppgifter via registerutdrag
Begära rättelse av personuppgifter
Ge eller ta tillbaka ditt samtycke
Radera uppgifter och konto (glöm mig)
Begränsa behandling av uppgifter
Flytta på data (dataportabilitet)
Rätt att göra invändningar