Hantera din persondata

Mediekoncernen NTM är transparenta gällande data som vi sparar. Läs mer och hantera dina uppgifter/data här nedan.

Din data och persondata kan du läsa mer om och hantera själv på denna sida. Vissa åtgärder kräver att du loggar in om du har ett konto hos oss för någon av våra tjänster.

Uppgifter som används för journalistiska ändamål utgör ett undantag i Dataskyddslagstiftningen. Det innebär bland annat att våra journalister utan restriktioner kan spara och behandla kontaktuppgifter, källor och annan information som de har direkt användning av i sin journalistiska verksamhet. Detta gäller endast journalistisk verksamhet, inte kundregister, prenumerationer eller liknande.

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Få tillgång till dina personuppgifter via registerutdrag
Begära rättelse av personuppgifter
Ge eller ta tillbaka ditt samtycke
Radera uppgifter och konto (glöm mig)
Begränsa behandling av uppgifter
Flytta på data (dataportabilitet)
Rätt att göra invändningar