Persondata hos NTM

Vi värnar om dina personuppgifter

Din persondata hos NTM

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar din data till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter och övrig data alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Vårt mål är att skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig som är besökare på våra webbplatser och för dig som använder våra tjänster. Vi använder oss av data och data som klassas som personuppgifter för att ge dig en bättre användarupplevelse och för att kunna hantera dina prenumerationer och medlemskap samt för att anpassa våra webbplatser utifrån hur du och alla våra besökare använder våra sajter och tjänster.

På de här sidorna hittar du information om hur vi på NTM behandlar din data och personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Behandlingen kan skilja sig beroende på om du har ett KiD-konto hos oss eller inte. (Här kan du finna information om vilka uppgifter vi sparar och hantera dina uppgifter.)

Hantering av personuppgifter inom NTM
Vilken persondata har vi om dig?