Prenumerationsvillkor

Här presenteras de avtalsvillkor för prenumeration, betalning, m.m. som AB Upsala Nya Tidning, org nr 556024-6927 (nedan kallat mediehuset) tillämpar och som godkänns av dig genom beställning/betalning av prenumerationen. Mediehuset äger rätt att justera villkoren och ändringar blir gällande mot prenumerant 30 dagar efter ändring. Villkorsändringar publiceras på Mediehusets hemsida. Det åligger dig som prenumerant att ta del av ändringar och uppdaterade avtalsvillkor.

Åldersgräns

Du måste ha fyllt 18 år för att köpa en prenumeration eller tjänst. Om du är under 18 år måste du ha förälder eller annan förmyndares samtycke.

Våra prenumerationstyper

Tillsvidareprenumeration 

Tillsvidareprenumeration innebär att prenumerationen automatiskt förnyas efter den avtalade periodens slut. Byte av prenumerationsform och betalsätt kan ske efter den avtalade periodens slut.

Tidsbestämd prenumeration

Tidsbestämd prenumeration innebär att prenumerationen automatiskt avslutas efter den avtalade periodens slut. Förnyelse av ny prenumerationsperiod sker endast om du själv meddelar Mediehuset om önskad förnyelse. Vill du förlänga eller byta prenumerationsform efter avtalsperiodens slut kontaktar du kundcenter. För att undvika avbrott i leveransen behöver du meddela oss senast 5 arbetsdagar före prenumerationsperiodens slut.

Våra prenumerationsformer

Papperstidningen

Morgontidningen i pappersformat levereras via tidningsbud eller post. I denna prenumerationsform ingår även en digital prenumeration, det innebär att du får tillgång till utvalda digitala tjänster inom Mediehuset.

Digital prenumeration

En digital prenumeration innebär att du får tillgång till hela eller delar av Mediehusets prenumererade digitala tjänster. Tilläggstjänster som eventuellt ingår i vald prenumeration förmedlas vid köpet. Den digitala produkten kan distribueras i olika format och görs tillgänglig via digitala enheter. Den digitala produkten får oavsett format endast användas för privat bruk då exemplaret/inloggningen är personlig och du får under inga omständigheter vidarebefordra eller på annat sätt sprida exemplar till annan.

Tilläggstjänster till prenumerationen

I prenumerationen kan vissa tilläggstjänster ingå beroende på vilken produkt du har valt att köpa. Familjekonto/extra användare är en tilläggstjänst som ingår i utvalda prenumerationsformer. Familjekonto aktiveras och administreras på Mediehusets hemsida. I vissa fall kan även tjänster från andra leverantörer ingå i tjänsten. För dessa leveranser gäller leverantörens egna köp-och leveransvillkor samt giltighetstid. Tilläggstjänsterna är dock alltid bundna till de avtalsvillkor gällande prenumerationstid etc. som gäller för huvudprodukten.

Företagsprenumeration (papperstidning och/eller digital)

Delning av tjänster kan ske till ett bestämt antal extra användare. För företagsprenumerationer ingår ej tillgång till kundklubb Mera. Läs mer om företagsprenumeration på Mediehusets hemsida eller kontakta kundcenter.

Prenumerationspriser

Aktuella prenumerationspriser publiceras på Mediehusets hemsida. För ytterligare information kontakta kundcenter.

Betalning

Du betalar alltid i förskott mot faktura, via autogiro, e-faktura, e-postfaktura eller via extern betaltjänstleverantör. Återbetalning görs endast vid allvarlig sjukdom, dödsfall eller flytt utanför vårt spridningsområde (gäller endast prenumeration på papperstidningen). Innestående belopp under 100 kr återbetalas inte. Ingen återbetalning medges på Mediehusets digitala prenumerationer.

Fakturaköp

Vid betalning genom pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift per faktura. Aktuellt pris besvaras av vårt kundcenter. Du kan när du vill byta till något av de avgiftsfria alternativen e-faktura, e-postfaktura, kortbetalning eller autogiro. Kontakta kundcenter om du önskar byta betalsätt.

E-faktura 

Vid betalning via e-faktura får du en elektronisk faktura genom din internetbank. Ingen fakturaavgift tas ut vid detta betalsätt. Du måste själv anmäla till din bank att du önskar använda e-faktura.

E-postfaktura

Du som önskar kan få din faktura skickad via e-post. Vid detta betalsätt tar vi inte ut någon fakturaavgift.

Autogiro

Med autogiro betalar du månadsvis i förskott under minst sex månader. Kostnaden dras från av dig angivet konto runt den 28-29:e varje månad. Om du valt att betala med autogiro får du en blankett hemskickad där du ska fylla i namn, adress- och kontouppgifter. Om vi inte erhållit ditt och bankens autogiromedgivande inom 10 dagar får du en faktura på den avtalade perioden med ordinarie fakturabelopp. Återkallar du ditt autogiromedgivande övergår din prenumeration till att betalas med ordinarie fakturabelopp. Autogiro kan endast erbjudas privatpersoner.

Externa betalleverantörer till Mediehuset

Mediehuset använder externa betaltjänstleverantörer t.ex. Klarna för vissa tjänster/betalsätt. Klarna presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna utan genomförs vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig. När du har identifierats visar Klarna vilka betalningsalternativ som är tillgängliga för just dig.

Leverans

Leverans av tidning 

Som prenumerant på tidningen godkänner du att ta emot såväl tidningen som ibladat material under alla utgivningsdagar. Exempel på ibladat material är redaktionella bilagor, annonsbilagor, reklammaterial, samhällsinformation m.m. Kunder som ej bor i tidningens distributionsområde garanteras inte morgondistribution eller helgdistribution. Mediehuset reserverar sig för eventuella distributionsstörningar och kan inte lämna någon leveransgaranti. Tidningsdistributionen kan komma att förändras under prenumerationsperioden. Din brevlåda ska vara väl placerad och tydligt uppmärkt.

Utebliven tidning

Vi strävar efter att distribuera tidningen regelbundet och utan störningar. Det ekonomiska ansvar Mediehuset tar på sig för eventuellt utebliven tidning begränsas till priset för uteblivet exemplar. Anmälan om utebliven tidning ska göras inom 5 dagar efter att störningen uppstått för att ersättning ska vara berättigad.

Force majeure 

Mediehuset är fri från ansvar för förlust, skada eller försening som orsakats av lagbud, krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller annan omständighet som vi inte styr över.

Postdistribution 

På ett mindre antal orter distribueras tidningen via post. Morgon- och helgdistribution kan ej garanteras. Mediehuset reserverar sig för eventuella distributionsstörningar vid postdistribution. Vid leverans till utlandsadress tillkommer extra kostnader. Mediehuset reserverar sig för störningar i transporterna och för lokala distributionsproblem i mottagarlandet. 

Leverans av digital prenumeration

Vårt mål är att våra digitala tjänster och prenumerationer alltid ska fungera tillfredsställande. Tjänsterna kan dock komma att vara helt eller delvis otillgängliga på grund av systemunderhåll, tekniska fel eller andra orsaker. Vi kommer i möjligaste mån att förse dig med information om eventuella begränsningar i tillgängligheten. 

Mediehuset kompenserar dig inte för försenade eller uteblivna digitala tjänster som baseras på tekniska problem eller annat hinder innanför/utanför Mediehusets kontroll. Vid förseningar av vår digitala prenumeration och dess tjänster, utgår ingen kompensation. 

Användning av digitala tjänster och ditt ansvar

Tillgången till våra digitala tjänster gäller endast för personligt bruk.

Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i orätta händer. All lagring, kopiering och utskrift får endast ske för personligt bruk. Du får inte använda tjänsterna på sådant sätt att Mediehuset eller annan drabbas av olägenhet eller skada och du får heller inte bryta mot svensk lag. Vi förbehåller oss rätten att stänga av konton som missbrukas eller bryter mot dessa prenumerationsvillkor.

Tekniska och geografiska förutsättningar för att använda digitala tjänsterna

För att kunna använda tjänsterna krävs att du har nödvändig utrustning, mjukvara och god internetkapacitet. Mediehuset ansvarar inte för fel och/eller försening som beror på att du saknar nödvändig utrustning, mjukvara och/eller tillräcklig internetkapacitet. Du kan ta del av innehåll på olika mottagarenheter som har Windows, OS X och IOS och Android. Du har inte rätt att registrera fler extra användare än det som kommunicerats i samband med tecknandet av prenumerationen. Mediehuset förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna från tid till annan. Du har för visst rättighets skyddat material endast rätt ta del av innehåll via tjänsterna när du befinner sig i Sverige.

Adressändring

Adressändring av din tidning kan du enkelt utföra på Mediehuset hemsida eller genom att kontakta kundcenter. Förändringar i din prenumeration bör anmälas minst 5 arbetsdagar i förväg. En tillfällig adressändring eller ett uppehåll måste omfatta minst 5 utgivningsdagar. 

Uppehåll

Uppehåll av tidningen

Uppehåll av din tidning kan du enkelt utföra på Mediehusets hemsida eller genom att kontakta kundcenter. Uppehåll av din tidning får ej överskrida 2 månader och måste omfatta minst 5 utgivningsdagar. När du gör ett uppehåll tillgodoräknas tiden för uppehållet. När du gör uppehåll av din papperstidning kan du välja att ha kvar dina digitala tjänster samt kundklubb under uppehållstiden. Du fortsätter då att betala din prenumeration enligt avtal.

Vid uppehåll på prenumerationer med kortare prenumerationsperiod än 6 månader och/eller till annat pris än ordinarie utgår inget tillgodoräknande av tiden för uppehållet.

Uppehåll av digital prenumeration

Uppehåll medges ej på digital prenumeration eller tjänst.

Ångerrätt 

Tidningsprenumeration

Om du tecknar en tidningsprenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Du ska då meddela Mediehusets kundcenter inom 14 dagar från det att du har erhållit första numret av tidningen. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns det en blankett som du kan använda dig av. Om prenumerationen redan är betald kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Om du har betalat med kontokort sätts pengarna in på samma kort som du använde vid betalningen. Om du har betalat via extern betalleverantör, återbetalas pengarna direkt via vår externa betalleverantör. Kontaktuppgifter till Mediehusets kundcenter finner du på hemsidan. 

Digital prenumeration

Vid digital prenumeration gäller ej ångerrätten då du anses ha tillgång till din digitala prenumeration direkt vid beställningen. Undantag gäller beställd digital prenumeration av e-tidningen (morgontidningen i digitalt format) med en fördröjd start som ej har startat. Ångerrätten förverkas i samma stund då produkten startat. Vid nyttjande av ångerrätten meddelar du Mediehusets kundcenter i god tid före starten av din beställda e-tidning. 

Uppsägning

Om du avser att säga upp din prenumeration ska du alltid kontakta Mediehusets kundcenter. Vid tillsvidareprenumeration ska uppsägning ske senast sju (7) dagar innan pågående prenumerationsperiods upphörande. Utebliven betalning gäller ej som uppsägning. 

Personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas och lagras med hjälp av modern informationsteknik i överensstämmelse med det som stadgas i nuvarande lagstiftning gällande personuppgifter. Ändamålet med uppgiftsbearbetningen är att vi ska kunna uppfylla det åtagande vi har gentemot dig som prenumerant samt ha möjlighet att ge dig information inom ramen för vår verksamhet. Se vidare i vår Personuppgiftspolicy. Vi har också rätten att använda dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under tiden vi har användare eller kundförhållande och en viss tid efter vår användare eller kundrelation har avslutats, så länge du inte invänt mot det. Läs mer under "www.privacy.ntm.se". Dina uppgifter sparas upp till två år efter tjänsten avslutats. 

Villkorsförändring

Mediehuset har rätt att ensidigt justera dessa prenumerationsvillkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter justering och meddelas via Mediehusets hemsida.

Mediehuset äger rätten att göra förändringar i den beställda tjänsten eller ersätta den med en liknande tjänst som antingen distribueras fysiskt eller digitalt. Om den beställda tjänstens utgivningsfrekvens förändras och/eller den beställda tjänsten utgår, ska Mediehuset erbjuda en av Mediehuset ansedd, jämförbar tjänst samt leverera denna intill dess att det innestående prenumerationsvärdet är mött.  Ingen återbetalning medges vid byte av tjänst.